Thomas Kinkade was born - Thomas Kinkade Studios
Free Shipping on $150 Orders Learn More

Thomas Kinkade was born

Thomas Kinkade was born - Thomas Kinkade Studios

Thomas Kinkade was born on January 19, 1958 in the small town of Placerville, California.